Activiteiten

Lustrumopening: 21 september

Lieve Zinkstukkers,


Het is bijna zover! Het lustrum staat voor de deur en deze activiteit zal het begin zijn van al het moois dat jullie te wachten staat komend jaar.

Om 19.00 uur zullen we de Utrechtse grachten onveilig maken, onder het genot van een hapje en veel drankjes. Wees er snel bij en schrijf je in, want de plekken voor deze activiteit zijn beperkt!

De activiteit is om 20.30 uur afgelopen, maar de échte pret begint daarna pas, op de aansluitende borrel. Tijdens de borrel zullen we het lustrumthema en de activiteiten van komend jaar bekend maken. Dit wil je niet missen!

Voor de borrel hoeft u zich niet in te schrijven via de site!

Meer informatie over deze activiteit is te vinden op de facebookpagina van Loes Trum.

It's going to be negendary,

De Lustrumcommissie

Lustrum Record Day: 24 oktober

Rome, 30 v. Chr.

Avé ... Romeinen, Wees gegroet en hoor deze boodschap aan,

Het Romeinse Keizerrijk is groter dan ooit. Dit is niet alleen te danken aan subliem leiderschap, superieure krijgslieden en grootse heldendaden, maar voornamelijk door een gouden toverdrank die ons onoverwinnelijk maakt, namelijk cerevisia. Voor de bereiding van deze gouden toverdrank moeten records behaald worden, gouden records.

Al onze krijgers, zelfs onze beste, hebben hun geheugen verloren. Hoe moeten we nu onze gouden toverdrank brouwen?! Onze helden moeten samen in staat zijn om elk probleem op te lossen dat op ons pad komt. Helaas kunnen alleen zij records verbeteren, want alleen onze helden gaan voor goud. Zolang het recept voor de gouden toverdrankdrank kwijt is, hebben we iedereen nodig. Jullie zullen als groep, maar ook als individu, moeten laten zien dat jullie over meerdere vaardigheden beschikken. Wie weet ben jij een van onze verloren helden: Jupiter; de oppergod, Neptunes; God van de zee, Minerva; Godin van de wijsheid, Mercurius; de boodschapper van de goden en God van de reizigers en handelaren, of Pluto; de God van de onderwereld.

Samen kunnen we meer, daarom vraag ik jullie om hulp. Ik nodig je persoonlijk uit om op 24 oktober onze beste krijgers en het recept voor de gouden drank terug te vinden! Kom naar mij toe in ons Colloseum achter de rivieren, genaamd zwembad de Krommerijn.

Om de zoektocht tot een succes te brengen zullen we beginnen met een Romeins vreetfestijn, in de vorm van een potluck, deze zal starten om 19.00uur in ons Colloseum. Dus neem een lekker hapje mee om te delen. Het avontuur zal om 20.30 uur beginnen.


Veni vidi vici quod Zinkstuk!~ Gaius Julius Caesar
Rome, 30 BC.

Avé ... Romans, Hail all and hear this message,

The Roman Empire is on the rise, not only due to sublime leadership, superior warriors and great heroic deeds, but mainly because of a golden magic potion that makes us invincible, namely cerevisia. For the preparation of this so called, golden potion, records must be obtained, golden records.

All our warriors, even our best ones, have lost their memory. How do we prepare our golden magic potion now?! Our heroes must work together to solve every problem that comes our way. Unfortunately, only they can improve records, because only our heroes are going for gold. As long as the recipe for the golden potion is lost, we need everyone. You will need to show not only as a group, but also as an individual, that you possess multiple skills. You might be one of our lost heroes: Jupiter; the supreme God, Neptunes; God of the sea, Minerva; Goddess of wisdom, Mercury; the messenger of the gods and God of travelers and traders or Pluto; the God of the underworld.

Together we can do more, that's why I need your help. I personally invite you to assist in the quest of finding our best warriors and the recipe for the golden potion on the 24th of October! Meet me in our Colloseum behind the rivers, swimmingpool the Krommerijn. In order to bring this quest to a succes, we will start with a Roman diner in the form of a potluck, which will start at 19.00 in our Colloseum. So bring a tastefull bite to share. The adventure will start at 20.30 pm.


Veni vidi vici quod Zinkstuk!~ Gaius Julius Caesar

Lustrum Biercantus: 16 november

Beste bierdrinkers,

Het heeft even geduurd, maar voor het eerst in de Zinkstukhistorie van de meesten van jullie, zal er dan EINDELIJK een echte Zinkstuk Biercantus zijn! Op 16 november opent de sociëteit van BITON haar deuren voor deze geweldige activiteit. Het bier zal vloeien, onze stembanden zullen gaan trillen, Utrecht zal ons gezang horen. Kortom, een prachtige 3e lustrumactiviteit die je uiteraard niet zou willen missen. SCHRIJF JE SNEL IN! Want er is maar beperkte plek!


Beer drinkers,

It has been a while, but for the very first time in Zinkstuk history for most of you, a real Zinkstuk Biercantus will be held. On the 16th of November society BITON will open her doors for this great activity. Beer shall flow, our vocal cords shall vibrate, Utrecht shall listen to our voice. To summarize this, an awesome third lustrum activity you wouldn't want to mis. Apply fast, because limited places are available.

Dit lustrumjaar is niet alleen één groot Zinkstukfeest, maar ook een moment om ons in te zetten voor een goed doel! Wij kunnen iedere week heerlijk ronddobberen, maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit jaar zullen we dan ook op verschillende manieren geld op halen voor het goede doel ‘Water for life’. Deze organisatie bouwt veilige watervoorzieningen in gebieden waar dit nog niet vanzelfsprekend is.

Door middel van een super gezellige pubquiz, zullen wij op woensdag 12 december het startschot gegeven van de inzamelingsactie die de rest van het lustrumjaar duurt! Na de training (LET OP: zie aangepaste trainingstijden bovenaan) zullen we jullie in het clubhuis opwachten met een geweldige quiz, gezelligheid, bier en gefrituurde versnaperingen. Het zal een mooie avond worden!

Dus, laat je kennis testen onder het genot van een biertje en een snackie voor het goede doel en laat je informeren over hoe wij met z'n allen met leuke acties geld gaan inzamelen voor 'Water for life'. Meld je hieronder aan! Wil je je alvast met een team aanmelden voor de pubquiz, stuur een mailtje naar lustrum@hetzinkstuk.nl met de namen van degenen met wie je in een team zit en je teamnaam (max 4 personen per team).

Meer informatie over het goede doel kan je vinden op: www.waterforlife.nl.


- Deelname aan de pubquiz is niet verplicht, je mag ook gewoon komen borrelen- Je mag je ook individueel aanmelden voor de pubquiz en dan zullen wij jou op de avond zelf in een team plaatsen!- Donaties kunnen gedaan worden d.m.v. cash geld, dus zorg dat je wat op zak hebt!

This lustrumyear is not just one big Zinkstuk party, but also a time to all step up for a good cause! We are able to float around in the water every week, but this is not self-evident for everyone in the world. This is why we will be raising money in various ways for the charity 'Water for life' throughout the year. This organization builds safe water supplies in areas where this is not yet self-evident.

On Wednesday 12 December, but the means of a super fun pubquiz, we will start our money-raising activities that will last for the remainder of the lustrum year! After the regular training (ATTENTION: see adjusted training times above) we will welcome you to the bar with a great quiz, fun times, beer and deep-fried snacks. It will be a lovely evening!

So, let your knowledge be tested while enjoying a beer and a snack for charity and be informed about how we will collect money for 'Water for life'. Sign up below! If you would like to register with a team for the pubquiz, send an email to lustrum@hetzinkstuk.nl with the names of those with whom you are in a team and your team name (max 4 persons per team).

More information about the charity can be found on: www.waterforlife.nl.


- Participation in the pubquiz is not mandatory, you can also just come and have a drink;)- You can also register individually for the pubquiz and then we will place you in a team on the evening itself!- Donations can be made with cash money, so make sure you have something in your pocket!

'Prehistorie, voorgeschiedenis of oertijd is een periode in de menselijke geschiedenis. Over de precieze afbakening en het definiëren van deze periode bestaat behoorlijk wat discussie. In ruimere zin wordt de term gebruikt voor de geschiedenis die héél erg lang geleden is, alhoewel dat een vaag begrip is.'

De menselijke geschiedenis, dat klinkt inderdaad als een vaag begrip. Wij gaan het voor jullie iets meer afbakenen, namelijk naar de menselijk geschiedenis van Het Zinkstuk! Ooit was er daar dat eerste lid, het eerste bestuur en het allereerste zwem-/polotoernooi. Natuurlijk gevolgd door nog vele extra leden, besturen en mooie toernooien.

Op een mooie vrijdagavond in januari (Om precies te zijn op 11-1-2019) gaan wij deze geschiedenis tot leven laten komen in de vorm van een alumniborrel! We willen met zoveel mogelijk huidige en oud-leden terug reizen in de tijd en aangezien wij geen schriftelijke informatie hebben van de leden uit de prehistorie willen we jullie vragen om ons te helpen!

Nodig zoveel mogelijk mensen uit je (oud)zinkstuk-kennistijd uit in dit evenement en kom natuurlijk zelf ook een lekker drankje drinken zodat we een negendarische prehistorische avond tegemoet kunnen gaan!

'Prehistoric time is a period in the human history on which there is much debate on the exact time span of this period. In a more broad perspective, the term is used for a period of time that took place a long, long, long time ago. Although it is understood that is phrasing is rather vague.'

The human history does indeed seem a rather vague term. Therefore, we will help you in its definition, attributing it to the human history of Het Zinkstuk! Once there was the first member, the first board and the very first swim and waterpolo competitions. Of course this was followed by many more members, boards and competitions.

On a fantastic Friday evening in January (11-1-2019 to be exact) we will bring history back to live with the alumniborrel! We will travel back in time with as many current and former members as possible. As we do not have any written documentation of these ancient times we will need your help!

Invite as many people as you know form you current or past time at Het Zinkstuk and come join us for a drink on this negendary prehistoric evening!


Lustrum Liftweekend: 16-17 februari

Beste avonturiers en reisfanaten,

Op zaterdag 16 februari zal een groep Zinkstukkers beginnen aan de reis van hun leven. Het zal niet alleen gaan om een spannende liftwedstrijd naar een nog onbekende locatie, maar ook om een reis door de tijd naar, jawel, de toekomst!

Laat je verrassen door al het moois wat je onderweg tegenkomt in koppels van twee personen. Na het nodige reisplezier zullen we ook de eindlocatie grondig onderzoeken op hints naar de toekomst (denk: bier, plezier en gezelligheid). Hier is natuurlijk minstens één nacht voor nodig, dus vergeet je pyjama en schone onderbroek niet. Ontdek wat de toekomst voor je in petto heeft en ga het avontuur aan: bij zijn is meemaken, liften is winnen, let’s go!


- Het is een aanrader om een koppel te maken met minimaal één exemplaar van het mannelijk schoon dat onze vereniging te bieden heeft, in verband met veiligheid.- Stuur na aanmelding even een mail met de samenstelling van jouw koppel naar lustrum@hetzinkstuk.nl. Let op: je moet dan wel allebei al ingeschreven staan. Vol = vol!

Dear adventurers and travellers,

At the 16th of february, a group of Zinkstukkers will start the journey of their life. It won’t just be about an exciting hitchhike contest to an (for now) unknown destiny, but also about a trip through time to, yes, the future!

Get surprised by everything beautiful and good that you will encounter during your hitchhike in groups of two people. After all the travel fun, we will discover all the secrets of the future at the location we will visit (think: beer, fun and more fun). To thoroughly discover everything, we need to stay at least one night, so don’t forget your pyjamas and clean underwear! Discover what the future holds for you and join us: be there or be square, let’s go!


- It is a good idea to form couples consisting of at least one male, for safety.- Send an e-mail to lustrum@hetzinkstuk.nl after you’ve signed up on the website, so we know which couples are joining this adventure. Be aware that you have to sign up on the site first, otherwise you can’t join as a couple.

Lustrumgala: 9 maart

Titanic Gala - DRINK OF ZINKstuk

Wat is een lustrum zonder een heus gala hoor ik u denken?! Nou niets, vandaar dat het 45-jarig bestaan feestelijk in stijl gevierd zal worden op zaterdag 9 maart 2019.

Met de tijdmachine gaan we terug in de tijd, naar die bewust dag, naar 14 april 1912.

Het Britse schip vertrok op 10 april 1912 vanuit Southampton met de uiteindelijke bestemming New York. Dit liep, zoals we allemaal wel weten, volkomen anders. Op 14 april 1912 komt de Titanic tijdens haar eerste reis, net voor middernacht, in aanvaring met een ijsberg. De Titanic zinkt naar de bodem van de oceaan. Sommigen kunnen het navertellen en anderen niet. Maar wat wij allemaal wel weten, is de liefde die aan boord ontstaat tussen Jack & Rose. Een high class lady en een arme kunstenaar, liefde blijft toch iets magisch.

Graag laten wij u dit magische ook ervaren en nodigen u daarom uit op Lucasbolwerk 8, te Utrecht. Opdat de romance moge floreren en de drank rijkelijk zal vloeien.

**KAARTVERKOOP START BINNENKORT***


- Zorg dat u thuis krijtjes en een tekenboek heeft liggen

Titanic Gala – With whom will you end up in the water?

What is a lustrum without a gala? Nothing at all, that’s why we are going to celebrate our 45 year anniversary in style with a gala on the 9th of march 2019.

By time machine we travel back to the 14th of April 1912.

The British ship the Titanic left on the 10th of April from Southampton to New York, but as you all know it never arrived.. On the 14th of April, right before midnight, the Titanic clashed into a bottle of ice and sank to the bottom of the ocean. Only a few were left to tell the tale. But remembered by all is the unlikely love between Jack & Rose, a poor artist and a high class lady. Love is a magical thing.

We welcome you all to experience this magic yourself at Lucasbolwerk 8, in Utrecht. Let the romance flourish and the alcohol flow, while chaos ensues.

TICKET SALES START SOON

Lustrum Zinkstukweekend

Informatie volgt nog

Details will be announced later

Waterpolotoernooi

Om het lustrumjaar compleet te maken voegen we naast alle feestjes ook wat sportieve actie: een waterpolo toernooi!

We hopen dat er zoveel mogelijk mensen met én zonder ervaring zullen inschrijven zodat we een mooi toernooi kunnen spelen.

Net als bij de toernooien in de zomer zal het vooral gaan om de gezelligheid en samen een spelletje spelen, maar natuurlijk wel met een portie goede concurrentie!

Details will be announced later